تعدادی توله پرشین

توله پرشین های کلاسیک ،فلت و سوپر فلت
تعداد: 11 عدد
تاریخ تولد: 1392/2/29   ، 1392/3/5
توله های سفید همگی چشم آبی هستند
قیمت: 800 تا 1200