مشاوره

                           
                     کادر کلینیک دامپزشکی گلسار . با دادن انواع مشاوره های رایگان به تمامی کاربران محترم علاوه بر اطلاع رسانی همگانی .
         
                                  به نوعی  قصد حمایت از حیوانات دوست داشتنی را در جهت نگهداری صحیح صاحبانشان از آنها دارند

                                                                                  زیرا ما ... حامی حیواناتیم