آزمایشگاه مرجع

از آنجاییکه بسیاری از بیماری ها دارای دوره ی کمون (نهفتگی) طولانی بوده و  علائم مشخصی ندارند لازم است پیش از آنکه بیماری به مرحله حاد خود نزدیک شود،
 
تشخیص داده و درمان گردد. برای این منظور از این پس امکان معاینات دوره ای 3 و 6 ماهه با اخذ نمونه های بالینی از حیوانات و پرندگان در کلینیک کاسپین فراهم گردید.
 
در این بخش با در اختیار داشتن جدیدترین تجهیزات تشخیصی پاراکلینیکی در  منطقه  شمال  کشور ، انجام  کلیه ی  آزمایشات جهت شناسایی  پاتوژن ها و عوامل
 
بیماری زای حیوانات و  پرندگان زینتی در سریعترین زمان امکان پذیر می باشد

تست های سرولوژیک مبتنی بر   SPAT ,  HI  , ELISA

تست های مولکولی مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلی مراز PCR

آزمایش مستقیم برای جستجوی انگل ها

شمارش گلبولهای خونی و تفریق آن ها

پتاسیم خون

قند خون

اوره خون

کراتینین سرم

تری گلیسیرید

کلسترول و ...