خوکچه هندی ( گینه پیگ ).(ماده).(فشن پرویی)

خوکچه هندی       

جنسیت : ماده

بسیار زیبا . ملوس . پشمالو (فشن پرویی)

فوق العاده دستی و دوست داشتنی و آرام