پوینتر

german shorthair pointer
جنسیت: نر
تاریخ تولد: 1389/06/19
فوق العاده شکار بلد
واکسیناسیون شده و درمان ضد انگلی کامل


قیمت: 500,000 تومان