توکسوپلاسموز

بیماری توکسوپلاسموز توسط انگل میکروسکوپی به نام توکسوپلاسما گوندی منتقل می شود. تنها میزبان فرم بالغ این انگل گربه بوده به گونه ای که این انگل داخل روده گربه تکثیر شده و می تواند تخم تولید کرده و تخم را از طریق مدفوع دفع نماید. تخم دفع شده این انگل پس از 2 تا 5 روز قرار گرفتن در خاک و محیط مناسب می تواند به شکل عفونت زا تبدیل شود و در این صورت قادر است تا ماه ها در خاک زنده بماند. در صورتی که تخم انگل توسط حیوانات خونگرم (پرندگان و پستانداران) خورده شود، انگل داخل بافتها تکثیر شده و بدون ایجاد علائم ظاهری کیست های بسیار کوچک میکروسکوپی را در بافتهای مختلف ایجاد می کند.

آیا گربه ما آلوده به بیماری توکسوپلاسموز (عامل نازایی در بانوان)  است؟؟

با انجام تست های دقیق سرولوژیکی توکسوپلاسما و آزمایش مدفوع می توان تشخیص داد که آیا گربه برای سلامتی ما مضر است یا خیر.

کلینیک دامپزشکی گلسار با وجود آزمایشگاه تشخیصی مجهز و مدرن در منطقه شمال کشور امکان انجام آزمایشات دقیق سرولوژیکی مبتنی بر ELISA و IF گربه را داشته و بدین طریق می توانید از سلامت گربه خود اطمینان حاصل نموده و یا در صورتی که گربه شما در حال دفع انگل باشد با انجام پروتکل های بهداشتی از ابتلا به این بیماری زئونوز مصون بمانید.